Kallastafetten

Medelpads skidförbund tillsammans med samarbetsparters inbjuder till en dag med massor av skoj på Södra berget, lördagen den 16 december 2023.

Distans

1-3 km

Tävlingsplats

Ängen, Södra Berget

Datum

2023-12-16

Starttid*

11.00

Vallning

"Valla Lika"

Alla lämnar in sina skidor för vallning innan loppet, så får alla samma förutsättningar i spåret.

Parkering

Av parkeringsvakter anvisade platser.

(Frivillig avgift på 20kr).

Teknik

Fristil

Stafett i fri stil för åldern 9-20 år.

Individuell start för åldern 0-8 år.

Webbsändning

Livesändning på webben

*Start kl 11.00 Första start med klassordningen H/D17-20, Killar/Tjejer 13-16, Killar/Tjejer 11-12, Killar/Tjejer 9-10 och sedan Mix 0-8 år.

Om loppet

Banor

Stafetten körs på en slinga som är 1 km intill Ängen. Ett klassiskt spår kommer finnas utöver ytan för skate. Banprofil publiceras senast på tävlingsdagen 16 december 2023.

STAKZON

I samband med start och växlingen så kommer det finnas en zon som åkarna bara får staka. Zonen kommer att var ca 50 meter. 

STARTTIDER

Första start är klockan 11:00 och inleds av HD17-20. Övriga klasser kommer att starta i direkt anslutning till sista målgång av föregående heat. Klasserna kan komma att delas upp i flera heat utifrån antal anmälda lag och snötillgång

ANMÄLAN

Anmälan till stafetten sker senast söndag 10:e december 2023. Får ni inte ihop hela lag så hjälper vi gärna till att sätta ihop mixade lag. Anmäl så jämna lag ni kan, så blir det roligare för alla.

Kallastafetten kommer under hela tävlingsdagen dokumentera tävlingen i både filmat material och stillbild. Detta bild och filmmaterial kan komma att publiceras och göras synbart både  redaktionella sammanhang så som i dagspress och lokal och nationell tv, publikt i form av publicering på sociala medier och kan även publiceras publikt när vi på olika sätt marknadsför Kallastafetten under och efter tävlingen samt inför nästa års tävling. Vill du som deltagare eller målsman till en deltagare inte synas på bild eller i film så vill vi som arrangör gärna veta detta så vi kan undvika bilder eller filmat material på dig eller ditt barn. Meddela detta på info@kallastafetten.se 

STARTAVGIFT

400kr per lag.

Mix 0-8 år, 80kr.
Anmälningsavgiften faktureras i efterhand till klubbarna eller swishas till 123-671 51 55

Efteranmälan på plats för Mix 0-8 fram till kl 10:00 stafettdagen till en extra kostnad av 100 kr, swishas på plats.

Märk betalningen med klubb, namn och klass (så gott det går eller något annat som är spårbart). 

ÖVRIGT

STARTLISTA –Kommer

TÄVLINGSREGLER* –Ha så kul som möjligt och fokusera på gemenskapen i laget.  

PRISER – Prisutdelning sker vid ängen efter genomförd tävling. 

OMKLÄDNING – Vid ängen finns utrymme för omklädning och dusch.

SERVERING – I Raststugan vid ängen finns fika och hamburgare.

Efteranmälan i mån av plats, görs senast torsdag 14:e december 2023, kl. 21:00
och då tillkommer 50 % på anmälningsavgiften.
Anmälan skickas till anmalan@kallastafetten.se I anmälan till stafetter anger ni  lagnamn och klass. Ange också vem som åker vilken sträcka samt födelseår och förening.

Anmälda förutsätts lämna sitt samtycke till att vara med i start- och resultatlista på vår hemsida och sociala medier om inget
annat anges 
i samband med anmälan. Vid inställd tävling faktureras ingen anmälningsavgift för stafetten.

*Arrangören friskriver sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på eget ansvar.

Klasser

Mixad stafett i olika åldrar där alla ska få åkaMasstart för alla klasser.
Staffetten kan komma att delas upp i olika heat utifrån antal anmälda lag och snötillgång.

H/D 17-20 Teamsprint 3*(1+1) km

Mixad teamsprint där varje deltagare åker 3 varv runt banan. Lagen består av en tjej och en kille. 

KILLAR/TJEJER 13-16 stafett 2*(1+1+1+1) km

Minst en tjej respektive kille i varje lag. 

Stafetterna har 4 stycken sträckor där varje deltagare åker 2 varv (1+1). Totalt 7 stycken växlingar.

Idealet är 4 deltagare per lag men det är ok med 3-5 stycken i laget. Vid 3 deltagare får en åkare åka dubbla sträckor. 

Vid 5 deltagare får två åkare åka sista sträckan. Då växlar den som är först till växling och tiden tas på den som är först i mål. 

Killar/Tjejer 11-12 stafett (1+1+1+1) km

Minst en tjej respektive kille i varje lag. 

Stafetterna har 4 stycken sträckor där varje deltagare åker 1 varv.

Idealet är 4 deltagare per lag men det är ok med 3-5 stycken i laget. Vid 3 deltagare får en åkare åka dubbla sträckor. 

Vid 5 deltagare får två åkare åka sista sträckan. Då växlar den som är först till växling och tiden tas på den som är först i mål. 

KILLAR/TJEJER 9-10 stafett (1+1+1+1) km

Minst en tjej respektive kille i varje lag. 

Stafetterna har 4 stycken sträckor där varje deltagare åker 1 varv.

Idealet är 4 deltagare per lag men det är ok med 3-5 stycken i laget. Vid 3 deltagare får en åkare åka dubbla sträckor. 

Vid 5 deltagare får två åkare åka sista sträckan. Då växlar den som är först till växling och tiden tas på den som är först i mål. 

Mix 0-8

Ingen tidtagning, individuell start. 

Anmälan

I anmälan till stafetter anger ni lagnamn och klass.
Ange också vem som åker vilken sträcka samt födelseår och förening.
H/D 17-20, Exempel Teamsprint:
Lagnamn: Team 1, Klass 17-20
Sträcka 1: Kalle Karlsson 2007 Föreningen IF
Sträcka 2: Johanna Jonsson 2004 Föreningen IF
KILLAR/TJEJER 13-16, Exempel Stafett
Lagnamn: Team Stafett, Klass 13-16
Sträcka 1: Johan Johansson 2008 Föreningen IF
Sträcka 2: Evelina Jonsson 2009 Föreningen IF
Sträcka 3: Ida Torstensson 2010 Föreningen IF
Sträcka 4: Jonsson  Englund 2011 Föreningen IF + Eventuell 5:e deltagare
Killar/Tjejer 11-12, Exempel Stafett
Lagnamn: Team Stafett, Klass 11-12
Sträcka 1: Johan Johansson 2012 Föreningen IF
Sträcka 2: Evelina Jonsson 2012 Föreningen IF
Sträcka 3: Ida Torstensson 2013 Föreningen IF
Sträcka 4: Jonsson  Englund 2013 Föreningen IF + Eventuell 5:e deltagare
Killar/Tjejer 9-10, Exempel Stafett
Lagnamn: Team Stafett, Klass 9-10
Sträcka 1: Johan Johansson 2014 Föreningen IF
Sträcka 2: Evelina Jonsson 2014 Föreningen IF
Sträcka 3: Ida Torstensson 2015 Föreningen IF
Sträcka 4: Jonsson  Englund 2015 Föreningen IF + Eventuell 5:e deltagare
Mix 0-8

Här anger ni namn, födelseår och eventuell förening.

Välkomna till en härlig dag på Södra Berget!